Wat doet een goede zorgmentor?

Sommige volwassenen kunnen door een ziekte of beperking (tijdelijk) niet goed voor hun eigen belangen opkomen. Bijvoorbeeld omdat ze dementerenpsychiatrische en/ of verslavingsproblemen hebben, of verstandelijk beperkt zijn. Zij kunnen baat hebben bij een zorgmentor.
 
Een zorgmentor wordt altijd aangesteld door de kantonrechter. De zorgmentor neemt -namens de persoon van wie hij mentor is- besluiten over zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor treedt ook op wanneer hij vindt dat in de zorg fouten worden gemaakt of dreigen te worden gemaakt. De mentor regelt géén financiële zaken; dat doet een bewindvoerder.
 
Soms wordt een familielid, vriend of vriendin zorgmentor. Maar als die mogelijkheid er niet is, kan de kantonrechter een professioneel mentor benoemen. Dat gebeurt altijd op verzoek van de persoon zelf, van de familie, of van betrokken hulpverleners.
 
Ben Wortelboer is professioneel zorgmentor in Noord-Nederland. Hij heeft een brede en jarenlange ervaring als begeleider van mensen met complexe problemen. Ben's motto is: ´Doe wat je zelf kunt doen, ik help je als dat nodig is en als je het zelf ècht niet kunt, kom ik in actie.´
 

Over professioneel mentorschap:

  • Ben Wortelboer is lid van de NBPM    logo NBPM (Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren.)    
    
  • Wat betreft de kwaliteitseisen houdt hij zich aan de door NBPM opgestelde regels :
    • Verklaring gedragscode – integriteit
    • Wet bescherming persoonsgegevens
    • Eisen om jaarlijkse bijscholing te volgen
    • Klachten reglement

Meer weten over Ben Wortelboer? Klik hier.